Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej

16 listopada 2017

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym oraz indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy
w ramach projektu „Kierunek->Praca” nr POWR.01.02.01-02-0130/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Continue reading

Więcej