Informacja o wyborze oferty na usługę: KODY CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa

2 marca 2017
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 20 lutego 2017 r. na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 216 h (6h/os.) w celu opracowania diagnozy i Indywidualnych Planów Działania (dalej: IPD) z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji WOPZ – Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (dalej: WOPZ) dla 36 uczestniczek projektu „Kierunek->Praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Continue reading
Więcej