Informacja o wyborze oferty na usługę: KODY CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkaln

2 marca 2017

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 21 lutego 2017 r. na na realizację usługi: wynajem sali na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu „Kierunek->Praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję że złożono trzy oferty. Zgodnie z przyjętymi w punkcie XII zapytania – kryteriami wyboru oferty (wspólne dla każdej z części), Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał ofertę:

  • JAN LUTKA AKTULNAJ, Władysława Reymonta 10A/3, 64-800 Chodzież,  NIP: 7641527503 – całość  zamówienia.

Uprzejmie dziękuję za złożenie ofert.

Głogów, 02.03.2017r.