Zaproszenie Pracodawców do współpracy Rozpoczęliśmy realizację projektu „Kierunek Praca” w zakresie aktywizacji zawodowej. W związku z tym mam przyjemność zaprosić Państwa do współpracy, dzięki której pozyskają Państwo odpowiednich oraz wartościowych pracowników. Założeniem projektu jest z jednej strony wsparcie pracodawców z regionu w procesie pozyskania kadry (odpowiadającej ich oczekiwaniom i potrzebom), a z drugiej pomoc osobom pozostających bez zatrudnienia w znalezieniu pracy na otwartym rynku pracy. Pracownikiem może zostać wyłącznie młoda kobieta w wieku 15-29 lat pozostająca bez zatrudnienia, nie uczestnicząca w kształceniu/ szkoleniu stacjonarnym i zamieszkująca w jednym z trzech powiatów: głogowskim, polkowickim, lubińskim. Korzyści ORGANIZACYJNE dla Pracodawców
 1. Dobór odpowiedniego kandydata do potrzeb Państwa firmy
 2. Redukcja czasu i kosztów związanych z procesem rekrutacji i selekcji przyszłych pracowników.
 3. Możliwość sprawdzenia umiejętności pracownika przed jego zatrudnieniem
 4. Utrzymywanie kontaktu z pracodawcą, w celu bieżącego monitorowania satysfakcji z podjętej współpracy oraz pozyskanego personelu
 5. Inne wsparcie w zależności od indywidualnych uzgodnień, którego celem będzie zatrudnienie uczestnika
 6. Promowanie pracodawców, którzy skorzystali ze wsparcia w pozyskaniu pracowników (w tym zaoferowali im trwałe zatrudnienie), jako wyróżniających się polityką personalną otwartą na zatrudnienie osób bezrobotnych oraz aktywną współpracą przy realizacji strategii przeciwdziałania bezrobociu w regionie
 7. Pozyskanie wartościowego pracownika
Korzyści FINANSOWE dla Pracodawców – łącznie ok. 13.965 zł / uczestnika
 1. INYDWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdej Uczestniczce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.
  • Wsparcie w wysokości ok. 740 zł / uczestnika
 2. POKRYCIE KOSZTÓW SZKOLENIA + EGZAMINU PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA, (także osoby zgłaszającej się do pracodawcy w ramach samodzielnego poszukiwania pracy), a nie posiadającej kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu. Koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi średnio 2000,00zł brutto
  • Wsparcie w wysokości ok. 4.385 zł / uczestnika
 3. ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA – pracodawca może zaoszczędzić ok. 7000,00 zł brutto – średnia wartość jednego 5-miesięcznego stażu. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.100,00 zł netto dla stażysty. Pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny pracy, śr. 60,00zł
  • Wsparcie w wysokości ok. 7.525 zł / uczestnika
 4. POŚREDNICTWO PRACY – każda Uczestnik otrzyma min. 4 oferty pracy
  • Wsparcie w wysokości ok. 1.315 zł / uczestnika
Zapraszamy pracodawców, instytucje, jednostki samorządowe do zatrudnienia uczestników naszego projektu w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nawiązując z nami współpracę otrzymacie Państwo dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań wymierne wsparcie, które pozwoli pozyskać, przygotować i zatrudnić pracownika. Oczekiwany przez nas minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu stażu/zatrudnienia subsydiowanego, to:
 1. na umowę o pracę min. 3 m-c przynajmniej na ½ etatu
 2. na podstawie umowy cywilno-prawnej, spełniającej łącznie dwie następujące przesłanki: umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej
Zapraszamy pracodawców, instytucje, jednostki samorządowe do zatrudnienia uczestników naszego projektu w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nawiązując z nami współpracę otrzymacie Państwo dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań wymierne wsparcie, które pozwoli pozyskać, przygotować i zatrudnić pracownika. Oczekiwany przez nas minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu stażu/zatrudnienia subsydiowanego, to:
 1. na umowę o pracę min. 3 m-c przynajmniej na ½ etatu
 2. na podstawie umowy cywilno-prawnej, spełniającej łącznie dwie następujące przesłanki:
 • umowa zawarta na okres minimum trzech miesięcy
 • wartość umowy cywilno-prawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy należy rozumieć wartość całej umowy cywilno-prawnej
Zapraszamy do współpracy! Zapraszamy do zgłaszania ofert pracy, w tym zapotrzebowania na pracownika poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Dominika Błaszczyk // Koordynatorka / Specjalistka ds. funduszy europejskich +48 515 832 668 d.blaszczyk@biuroprojektu.eu Biuro Projektu „Kierunek Praca” w Głogowie: Plac Konstytucji 3 Maja 1 pokój 211 (II piętro hotel Qubus), 67-200 Głogów

Informacje dostępne także na www.Dolnoslaskie.info.pl i www.KierunekPraca.biuroprojektu.eu

INFORMACJA PRACODAWCY do projektu „Kierunek Praca”

info_dla_pracodawców [PDF] info_dla_pracodawców [DOC]