Informacja o wyborze oferty na usługę: KODY CPV: 85312320-8 – Usługi doradztwa

2 marca 2017

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 20 lutego 2017 r. na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 216 h (6h/os.) w celu opracowania diagnozy i Indywidualnych Planów Działania (dalej: IPD) z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji WOPZ – Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (dalej: WOPZ) dla  36 uczestniczek projektu „Kierunek->Praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 15-29 lat, tzw. młodzieży NEET zamieszkującej teren województwa dolnośląskiego, w jednym z powiatów: głogowskim, polkowickim, lubińskim, informuję że złożono dwie oferty.

Zgodnie z przyjętymi w punkcie XII zapytania – kryteriami wyboru oferty (wspólne dla każdej z części), Zamawiający ocenił
i na tej podstawie wybrał ofertę:

  • Wioletty Cwajna-Kwaśnik – dla części 1; data wpłynięcia oferty: 27.02.2017; cena: 6 120,00zł
  • Kai Bartoszewicz-Bafia – dla części 2 i 3; data wpłynięcia oferty: 28.02.2017; cena: 12 240,00zł

Uprzejmie dziękuję za złożenie ofert.