Rozeznanie cenowe na dostawę cateringu dla uczestniczek szkoleń w ramach projektu „Kierunek->Praca”

21 sierpnia 2017

Rozeznanie cenowe na dostawę cateringu dla uczestniczek szkoleń
w ramach projektu „Kierunek->Praca”
nr POWR.01.02.01-02-0130/16

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Ignacego
Paderewskiego 4, NIP: 7871783724,
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów.

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę cateringu/serwisu kawowego dla uczestniczek szkoleń w projekcie „Kierunek->Praca”

rozeznanie_cenowe_-_catering [DOC]